Rekisterinnimi
Paulan keto- blogin asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:
Nimi: Paulanketo Oy
Y-tunnus: 3018074-3
Sähköpostiosoite: [email protected]

Yhteyshenkilö
Yritys: Paulanketo Oy
Nimi: Paula Rask
Sähköpostiosoite: [email protected]

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä kerätään blogin tilauksen yhteydessä, jotta voidaan laittaa sähköpostia uusista julkaisuista.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan sivustolle ilmoittama nimi ja yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, elleivät viranomaiset sitä vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, pois lukien viranomaispyynnöt.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristä ei säilytetä manuaalista aineistoa.

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot:
Rekisteri on suojattu tavanomaisilla tunnistautumismenetelmillä (käyttäjätunnus, salasana, suojattu internet-yhteys) Henkilötietoja käsittelevät vain paulanketo sivuilla työskentelevä henkilö.

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän nimeämään yhteyshenkilöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista rekisteriin/rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (tiedot yllä).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 § mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (tiedot yllä).